Loading...

Voorwaarden

Hier vind u de algemene voorwaarden die gelden voor het deelnemen aan evenementen van 1 NIGHT OF INSPIRATION. Door toegangsbewijzen aan te schaffen gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Wij adviseren derhalve om de voorwaarden eerst door te nemen alvorens toegangsbewijzen aan te schaffen. U bent als besteller zelf verantwoordelijk om de voorwaarden door te nemen alvorens aanschaf.


  • Zodra de verkoop is voltooid, worden er geen tickets omgeruild. Er worden geen terugbetalingen gedaan, behalve op grond van uitstel of annulering van een evenement en naar goeddunken van de organisator. Verloren ticket(s) worden niet vervangen of terugbetaald.

  • Toegang wordt geweigerd als blijkt dat er met de tickets is geknoeid, vervalst, gedupliceerd en/of niet is gekocht bij 1nightofinspiration.nl of een geautoriseerd verkooppunt.

  • Er gelden leeftijdsbeperkingen en regels voor de locatie. Er wordt geen restitutie verleend voor het niet kennen van deze beperkingen. Locatievoorwaarden voor toegang worden weergegeven op de locatie.

  • De organisator / locatie-eigenaar behoudt zich het recht voor om, zonder restitutie of compensatie, de toegang te weigeren / personen te verwijderen wiens gedrag wanordelijk of ongepast is.

  • De organisator kan artiesten toevoegen, terugtrekken of vervangen en/of geadverteerde programma’s, tijden van evenementen, zitplaatsen, publiekscapaciteit wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

  • De organisator/locatie-eigenaar mag de afbeelding of gelijkenis van de tickethouder gebruiken in een live of opgenomen videoweergave, foto, publiciteitsmateriaal of website.

  • De organisator/locatie-eigenaar kan het evenement uitstellen, annuleren, onderbreken of stopzetten vanwege slecht weer, gevaarlijke situaties of andere oorzaken die redelijkerwijs buiten zijn macht liggen.

  • De Tickethouder stemt ermee in zich te onderwerpen aan alle zoekopdrachten naar verboden voorwerpen, inclusief maar niet beperkt tot wapens, gecontroleerde, gevaarlijke en illegale stoffen.

  • De Tickethouder aanvaardt vrijwillig alle risico’s en gevaren die samenhangen met het evenement, ongeacht of dit zich voor, tijdens of na het eigenlijke evenement voordoet, inclusief overlijden, persoonlijk letsel, verlies, schade of aansprakelijkheid.

  • De Nederlandse wet is van toepassing op de verkoop van alle tickets en u stemt ermee in u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbank.